Op hun schapenhouderij in Appelterre-Eichem, Ninove, kweken de broers Steven en Maarten Michiels op een doordachte en verantwoorde manier lammeren voor het lamsvlees bij CRU. Alles gebeurt er op het ritme van en met respect voor dier en natuur!  

Waar de broers ooit begonnen zijn met 3 schapen in de kleine stallen van hun grootvader, zitten ze nu aan zo’n 400-tal lammeringen per jaar, of zo’n 800 lammeren als je rekent op gemiddeld een tweeling per geboorte. Dit is verdeeld over twee lammerperiodes: één in het najaar – november, december – die zorgt voor lamsvlees met Pasen en één rond maart waardoor we ook de rest van het jaar kunnen genieten van lamsvlees. 

Doordachte aanpak  

Steven en Maarten beheren alles zelf: van riek tot vork. Alleen zo kunnen ze de zorg en de kwaliteit nauw in de gaten houden. Tijdens de lammerperiodes gaat er bijvoorbeeld om de twee uur iemand een oogje in het zeil houden in de stal. Hiervoor krijgen ze gelukkig wel wat ondersteuning van studenten diergeneeskunde die er stage lopen.

 

Dierenwelzijn hoog in het vaandel  

De dieren genieten op de boerderij van een rustig leven en de nodige verzorging. Tijdens de koude herfst- en winterdagen staan ze beschut tegen weer en wind in de ruime, open stal. In de lente en de zomer lopen ze steevast rond op de groene weides.

De broers Michiels hechten er veel belang aan dat hun lammeren van geboorte tot slacht in eigen beheer blijven. De eerste drie dagen van hun leven spenderen ze enkel bij de mama. Zo leren ze goed drinken en bouwen een sterke band op met hun moeder. Na die drie dagen worden ze stilletjesaan in grotere groepen gezet met andere lammeren en ooien. “Op dat moment merk je echt dat de ooien zeer beschermend zijn over hun lammeren. Zo roept de ooi naar haar kleintjes als het tijd is om te eten en omgekeerd” vervolgt Maarten.  

 

Voeding, de basis voor goed vlees  

Ook de voeding van de lammeren en schapen hebben ze volledig in eigen beheer. Het belang van goede voeding begint op dag 1 van het leven van het lam. “Zo kijken we er streng op toe dat onze lammeren de eerste moedermelk binnenkrijgen om antistoffen op te bouwen.” De lammeren zuigen melk bij de ooien tot de leeftijd van 4 maanden.

Na de melkvoeding blijft evenwichtige voeding enorm belangrijk. Voor ze overgaan tot gras, maïs, … leren de lammeren eten met door de broers zelf samengesteld krachtvoer onder de vorm van korrels. Van zodra dat goed gaat, gaan ze over tot gras, maïs, hooi, … “We zaaien grasklaver door het gras, wat een hoge voedingswaarde heeft en veel eiwit en omega 3 bevat. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk eiwitrijke gewassen op onze eigen gronden te telen, om het voer van de dieren aan te vullen.”  

Rassenkeuze  

De broers kozen voor twee verschillende schapenrassen: Franse Texel en Ile-de-France. De Franse texelaar is in tegenstelling tot de Nederlands Texelaar een ras dat van nature stevig gebouwd is. Geen gefokt ras, maar een ras met zuivere karaktereigenschappen dat ook natuurlijk, zonder menselijke ingrepen, kan bevallen. Het intramusculair vet van dit ras zorgt voor sappig vlees. Het Ile-de-France ras is het hele jaar rond bronstig waardoor we ook met Pasen lamsvlees kunnen aanbieden. Dit ras typeert zich door de kleine krulletjes in hun wol.

Qua smaak is het vlees van beide rassen gelijkaardig. De smaak is vaak het gevolg van de voeding dat ze krijgen en bij ons is dat voor alle schapen hetzelfde, ons zelf gekweekt voer.

Uniek lamsvlees  

“Op zich spreken we van lamsvlees bij dieren tussen 4 à 8 maand. Voor ons komt het lekkerste lamsvlees van lammeren van zo’n 4 maand oud en 40 à 45 kg in gewicht. Om te bepalen of een lam slachtrijp is, kijken we enerzijds naar de bevleesdheid van de rug. De ruggengraat mag dus niet meer voelbaar of zichtbaar zijn. Anderzijds naar het gewicht dat idealiter rond 40 à 50 kg zit. Geen enkel lam wordt hier geslacht zonder dat het op de weegschaal heeft gestaan”.

 “En goed lamsvlees is het resultaat van lammeren die een goed leven gehad hebben. Daar doen we op onze boerderij alles aan. Zo wordt ons ruwvoeder eigenhandig gekweekt en krijgt onze kudde nooit preventief medicatie toegediend.”

Wist-je-datjes:   

  •  Onze partner Michiels laat hun lammeren pas slachten als er voldoende vraag is van CRU.
    “Zo vermijden we overschotten van vlees en worden er geen dieren onnodig geslacht”
  •  “We vervoeren onze lammeren en schapen steeds in dezelfde veewagen.
    Ook als we de lammeren naar het slachthuis brengen.
    Dit zorgt weer voor minder tot geen stress bij onze dieren”